Funkce tlačítek digitálních měřidel


 • ON/ZERO – zapnuto, vynulování hodnot na displeji
 • ON/OFF - zapnuto, vypnuto
 • ZERO - nastavení nuly
 • ABS - možnost absolutního nebo relativního měření
 • ZERO/ABS - nastavení nuly pro srovnávací měření / zobrazení aktuální měřené hodnoty, která je ve vztahu k přednastavené hodnotě počátku měřícího rozsahu (normální režim)
 • TOL - nastavení tolerančního pole měření
 • MODE - zastavení naměřené hodnoty okamžité zobrazování naměřených hodnot rychlé nastavení min. a max. hodnoty
 • mm/inch - přepínání mezi milimetry a palci
 • ORIGIN - přednastavení počáteční hodnoty absolutního měřícího rozsahu
 • PRESET - přednastavení počáteční hodnoty měřícího rozsahu nebo libovolné hodnoty pro srovnávací měření
 • SET - nastavená hodnota
 • OFFSET - vyvolává pevně uložené hodnoty např. při vnitřním měření
 • HOLD - poslední zobrazená hodnota zůstává na displeji (zastavení)
 • OFF - vypnuto