Kalibrace měřidel


Kalibrace měřidel zabezpečuje jednotnost a správnost měřidel a měření. Používáním správných měřících přístrojů a měřidel je jedním z důležitých předpokladů nejen pro zajištění kvality výrobků. Je všeobecně známo, že tam, kde není dostatečně kvalitně zabezpečena metrologie, nemůže být zajištěna ani kvalitní technologie výroby.
Jakost výroby je přímo podmíněna přesným měřením a následnou mezioperační kontrolou. Udržování měřidel v požadovaném stavu vyžaduje jejich organizovanou kontrolu, provádění oprav a vyřazování nevyhovujících měřidel.

    V oblasti kalibrace měřidel Vám nabízíme následující možnosti:

  • a) Kalibrace v naší kalibrační laboratoři
  • b) Zajištění kalibrace v akreditované kalibrační laboratoři

Kalibrace v naší kalibrační laboratoři

Legislativa

Kalibraci měřidel provádím na základě §5 odst.6. zákona o metrologii č.505/90 Sb. ve znění změn přijatých zákonem č.119/2000 Sb., zákonem č. 137/2002 Sb. a zákonem č.226/2003 Sb.

Poznámka: §5 odst.6. zákona o metrologii zní:
„(6) Uživatelé pracovních měřidel si návaznost používaných měřidel mohou zajistit sami pomocí svých hlavních etalonů nebo prostřednictvím Českého metrologického institutu nebo střediska kalibrační služby nebo u jiných uživatelů měřidel, kteří mají příslušné hlavní etalony navázané na etalony Českého metrologického institutu, středisek kalibrační služby nebo na etalony zahraničních subjektů se srovnatelnou metrologickou úrovní.“.

Zařízení pro kalibraci

Etalony, které používám ke kalibraci jsou pravidelně kalibrovány s návazností na etalony ČMI nebo akreditované kalibrační laboratoře, která musí mít naváznost na mezinárodní etalon.

Prostory pro kalibraci

Prostory, v nichž je kalibrace prováděna jsou klimatizovány na 20 +/-2 °C a teplota je průběžně monitorována.

Uvádění výsledků

Výsledky kalibrace jsou uvedeny v kalibračním listu. Kalibrační list obsahuje všechny údaje nutné pro zákazníka v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025. Kalibrační list je součástí kalibrace a proto je poskytnut zdarma.

Odborná způsobilost

Jsem držitelem osvědčení o absolvování Korespondenčního kurzu metrologie pořádaný Českou metrologickou společností a mám 15 let zkušeností v oblasti kalibrace měřidel.

Doprava:

Měřidla ke kalibraci můžete předat osobně, poslat poštou nebo přepravní službou. Měřidla musí být uložena takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich poškození během přepravy. Zákazníci z Pelhřimova a okolí si mohou objednat odvoz měřidel. Na požádání přijedu do firmy a převezmu měřidla ke kalibraci. Po provedení kalibrace je opět přivezu.

Servis:

Základní servis (sražení hran, seřízení apod.) je zahrnut v ceně kalibrace měřidla. Drobné opravy do 30% ceny nového měřidla jsou prováděny automaticky. Cenově náročnější opravy budou provedeny až po odsouhlasení ceny zákazníkem.

Varianta B

Zajištění kalibrace u akreditované kalibrační laboratoře (AKL)

Co získáte

Tato služba je určena především pro uživatele měřidel, kteří chtějí ušetřit za kalibraci měřidel u akreditované kalibrační laboratoře.

Doprava

Zákazníci z Pelhřimova a okolí
Na požádání přijedu do Vaší firmy a převezmu od Vás měřidla, která chcete poslat na kalibraci.

Zákazníci ze vzdálenějších míst
Měřidla uložená tak, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy můžete zaslat poštou nebo jinou přepravní službou.

Co bude s měřidly dál?

Překontroluji jejich stav, zda nejsou nějak mechanicky poškozená a při kalibraci by nevyhověla. Pokud to bude v mých možnostech, provedu orientační kalibraci. V případě, že se potvrdí, že je měřidlo již opotřebované, ke kalibraci do AKL se již posílat nebude. Tím ušetříte za jeho kalibraci v AKL.

Z několika AKL vyberu tu, která je pro daný druh měřidla nejlevnější. Při požadavku kalibrace více druhů měřidel bude vybrána taková AKL, která bude nejlevnější nebo pokud to bude výhodnější budou měřidla odeslána do několika AKL.

Na dobu kdy budou měřidla na kalibraci, Vám mohu nabídnout měřidla k zapůjčení, aby nebyl omezen chod Vaší výroby. Tato měřidla budou kalibrovaná s návazností na etalony ČMI.

Poté, co měřidla přijdou z kalibrace Vám je předám (osobně nebo poštou) včetně kalibračních listů a osvědčení o akreditaci příslušné laboratoře.

Další podrobnosti jsou možné dle dohody.