Stupně ochrany digitálních měřidel


Některá měřidla mohou mít různé stupně ochrany. Např. měřidlo se stupněm ochrany IP67 je „Prachuvzdorné“ a „Odolné vůči ponoření“.

Označení stupně ochrany měřidel se značí následovně – první číslo značí ochranu proti vniknutí cizího tělesa a druhé číslo ochranu proti vlhkosti.

Ochrana proti vniknutí cizího tělesa a prachu

Ochrana proti vlhkosti